Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen,

 1. Biselfy: Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni,
 2. Biselfy.com: Biselfy tarafından yönetilen başta www.biselfy.com olmak üzere Bilsefy’ye bağlı tüm mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarını,
 3. Üye: Biselfy.com web sitesi / bağlı mobil uygulamalar üzerinden sisteme üye olan kişileri (“Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır),
 4. Marka: Reklam verme amacıyla üye olarak Biselfy.com’a giriş yapan kişileri, (“Marka” veya “Reklam Veren” olarak anılacaktır)
 5. Yayıncı: Biselfy üzerinden gelen reklam taleplerini onaylayarak sosyal medya kanallarında paylaşan kişileri, (“Yayıncı” veya “Influencer” veya “Sosyal Medya Etkileyicileri” olarak anılacaktır)

Temsil etmektedir.

 

2. Sözleşmenin Onaylanması

Her Üye; Üyelik ve Kullanım Koşullarına (“Sözleşme”) uyacağını kabul ve taahhüt ediyor olup bu hükümler, Üyelerin Biselfy.com’a giriş yapmalarıyla birlikte onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 

3. Hizmetler

Biselfy; markalara sosyal medya kanalları üzerinden reklam verme amacıyla kampanya oluşturma imkan sağlıyor olup, yayıncıların da oluşturulan bu kampanyalara katılım sağlaması ve sosyal medya kanallarında reklam yapmasına aracılık eder ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar. Bu kapsamda Biselfy, Türk Borçlar Kanunu’na göre simsar; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ise Aracı Hizmet Sağlayıcı olup Reklam verme işlemi ve reklam yayınlama hizmet sözleşmesi, Kullanıcı ve İşletme arasında gerçekleşmektedir.

 

4. Biselfy Üyeliği

 1. Her kullanıcı Biselfy.com'a üye olabilmek için e-mail adresi ve şifre girmelidir. Kullanıcı, şifresini çeşitli karakterler kullanarak ve yeterli uzunlukta oluşturacak olup belirlediği bu şifreyi üçüncü taraf uygulamalarında kullanmamaya çalışacaktır.
 2. Şifre'nin belirlenmesi, değiştirilmesi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğunda olup Biselfy; bu hususlardan kaynaklanabilecek problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 3. Üyeler tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, mevzuata / uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden yahut kişilerin/kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve beyan eder.
 4. Üyeler Biselfy’den izin almaksızın Biselfy.com platformlarında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Biselfy.com servislerini reklam amacıyla yahut sair ticari amaçlarla kullanmamayı kabul ve beyan eder.

 

 5. Markaların Hak ve Yükümlülükleri

Reklam verenler; Biselfy hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 1. Biselfy’ye ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Biselfy üyeliğinin sona erebileceğini;
 2. Biselfy.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;
 3. Biselfy.com üzerinden paylaşılan bilgilerin, Influencerlar tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan doğrudan Reklam Verenin sorumlu olduğunu;
 4. Biselfy.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde Biselfy.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;
 5. Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PolitikasıGizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını;
 6. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, analiz etmemeyi ve indirmemeyi;
 7. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmamayı, aksi taktirde Biselfy.com’un Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini;
 8. Influencerları, Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar kılavuz hükümleri hakkında bilgilendireceğini ve Reklam Verenin de bu hükümlere uyacağını;
 9. Sosyal Medya Etkileyicilerinin, 6502 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar hakkında Kılavuz dâhil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı reklam yayınlanmasını istemeyeceğini;
 10. Sosyal medya etkileyicilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba göstermek ve ihlallere karşı önlem alacağını;
 11. Oluşturduğu kampanya için influencerlardan gelen örnek çalışmayı 48 saat içinde onaylaması veya reddetmesi gerektiğini, aksi taktirde otomatik olarak onaylanmış sayılacağını,
 12. Oluşturduğu kampanya için influencerların yaptığı paylaşımı 48 saat içinde onaylaması veya Biselfy ile iletişime geçerek reddetmesi gerektiğini, aksi taktirde otomatik olarak onaylanmış sayılacağını,

Anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Influencerların Hak ve Yükümlülükleri

Yayıncılar; Biselfy hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 1. Biselfy’ye ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Biselfy üyeliğinin sona erebileceğini;
 2. Biselfy.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;
 3. Biselfy.com’u kullanabilmek için, sosyal medya hesaplarından en az biriyle giriş yapacağını,
 4. Yayıncıların, markalar ile paylaştığı bilgilerin, markalar tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan doğrudan yayıncının sorumlu olduğunu;
 5. Biselfy.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde Biselfy.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;
 6. Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PolitikasıGizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını;
 7. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, analiz etmemeyi ve indirmemeyi;
 8. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmamayı, aksi taktirde Biselfy.com’un Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini;
 9. Hak edilmiş kazançlarını talep ettiği banka bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak sisteme gireceğini,
 10. Eksik veya hatalı girilmiş banka bilgilerinden dolayı ödeme alamama, eksik veya hatalı alma gibi sonuçlardan kesinlikle ve tamamen kendi sorumlu olduğunu,
 11. Cüzdanında olan bakiye üzerinden Biselfy’nin platform üzerinden duyurduğu komisyon ve vergi kesintilerinin düşülerek hesabına yatırılacağını,
 12. Vergi mükellefiyeti bulunan yayıncıların, kampanyanın tamamlanması ile beraber Reklam Veren’e fatura düzenleyeceğini,
 13. Vergi mükellefiyeti bulunmayan yayıncıların banka hesabına yatırılan net tutar üzerinden Biselfy’nin yayıncılara gider pusulası düzenleyeceğini,
 14. Henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmete ilişkin, tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşımda bulunmayacağını;
 15. İlgili mevzuatına aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunmayacağını;
 16. Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunmayacağını;
 17. Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunmayacağını, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapmayacağını;
 18. Reklam Veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturmayacağını;
 19. Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturmayacağını;
 20. Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirteceğini;
 21. Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturup ve/veya kullanmayacağını;
 22. YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, video içinde sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer vereceğini:
 1. “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”
 2. “Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”
 3. “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
 4. “Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”
 5. “Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

 

17.Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok gibi fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında paylaşılan fotoğrafın ve/veya mesajın içinde ya da altında veya açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer vereceğini;

 1. #Reklam
 2. #Reklam/Tanıtım
 3. #Sponsor
 4. #İşbirliği
 5. #Ortaklık
 6. “@[Reklam veren] ile işbirliği”
 7. “@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”
 8. “@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

 

18.Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer vereceğine;

 1. “Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”
 2. “Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir işbirliğinden oluşmaktadır.”
 3. “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
 4. “Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

 

19.Instagram, Facebook ve Tiktok hikâyeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer vereceğini;

 1. #Reklam
 2. #Reklam/Tanıtım
 3. #Sponsor
 4. #İşbirliği
 5. #Ortaklık
 6. “@[Reklam veren] ile işbirliği”
 7. “@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”
 8. “@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

Anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. Biselfy’nin Hak ve Yükümlülükleri

 1. Biselfy; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Türk Borçlar Kanunu’nun 520’nci maddesi ve devamı kapsamında “Simsar” olarak hizmet vermektedir.
 2. Biselfy, Markaların hizmet satın almak için ödemesi gereken bedeli tahsil etmekle yükümlüdür.
 3. Biselfy, alınan ödeme tutarınca e-fatura düzenleyerek markaya iletmekle yükümlüdür.
 4. Reklam kampanyası oluşturulduğu andan itibaren Biselfy; reklamın ayrıntılarını Yayıncıya iletmekte; Marka adına Yayıncıya teyit e-maili göndermek suretiyle Yayıncı ve Marka arasında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir.
 5. Biselfy; Markalara ve Markaların imkânlarına ilişkin yalnızca Markalar tarafından girilen bilgileri yayıncılara iletiyor olup Markalarca vaat edilen imkânların varlığından ve hizmetlerin kalitesinden Yayıncılara ve tüketiciye karşı ilgili Marka sorumludur. Bu sebeple her ne kadar Biselfy, Markalar tarafından Biselfy.com’a yüklenen bilgilerin sahihliğine ilişkin kendinden beklenen özen ve gayreti gösterse de; Markaların sunulan hizmetlere ilişkin verilen eksik / hatalı bilgilendirmelerden Biselfy değil Marka sorumlu tutulacaktır.
 6. Biselfy.com üzerinden sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme ve güncelleme yükümlülüğü Yayıncıya aittir.
 7. Biselfy; kampanya sürecine ilişkin gerekmesi halinde Yayıncıya ve Markaya her türlü iletişim aracıyla ulaşabilecektir. Biselfy, onay vermeleri halinde Marka ve Yayıncıları yeni hizmet veya projelerden, promosyonlardan ve kampanyalardan e-posta, sosyal medya veya SMS kanalları ile haberdar edebilecektir.
 8. Biselfy; faaliyetlerini Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş,  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PolitikasıGizlilik Politikası ve Çerez Politikasının gerekliliklerine uygun şekilde sürdüreceğini beyan eder.
 9. Biselfy; Marka ve Yayıncı arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 10. Tarafların işbu sözleşmedeki hükümlere aykırı davranması halinde Biselfy; gerekli müdahalelerde bulunma, üyelerin servis dışına çıkarma veüyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
 11. Biselfy; üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında Biselfy.com ortamında bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını hukuka ve Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret A.Ş, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun şekilde ve periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Hukuka uygun şekilde yapılan yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Biselfy sorumlu tutulmayacaktır.
 12. Biselfy; üyelik gerektirmeyen servisleri için zaman içerisinde üyelik talep edebilecek, ilave servisler açabilecek, bazı servisleri kısmen / tamamen değiştirebilecek veya ücretli hale getirebilecektir.
 13. Marka tarafından sunulan hizmet veya ürünlerin gerçekten anlatıldığı gibi olup olmamasını kontrol etme yükü Biselfy’ye ait olmayıp bu hususta gerekli sorgu ve araştırmaları yapmak Yayıncının mükellefiyetindedir. Bu hususta herhangi bir şikayet gelmesi halinde Biselfy söz konusu iddiayı ivedilikle inceleyecek; Markayı Biselfy.com sistemi dışına çıkarma ve Markaya ilgili suç duyurusunda bulunma da dahil olmak üzere gereken önlemleri alacaktır.
 14. Biselfy, Her zaman 15 (on beş) gün önceden bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz, herhangi bir tazminat ve/veya cezai şart ödemeksizin feshedebilecektir.

 

8. Ödeme

 1. Biselfy Cüzdanına bakiye yükleme ve yayıncılara ödeme yapmaya ilişkin kredi kartıyla yapılacak ödeme, Biselfy güvenli ödeme sistemi hesabında toplanır.
 2. Üyeler, hatalı yahut fazla bir tahsilat yapılması halinde Biselfy’ye müracat ederek fazla yapılan ödemenin iadesini isteyebileceklerdir.
 3. Markalar oluşturduğu reklam kampanyalarına ilişkin ödemeleri Yayıncıların sunduğu opsiyonlara göre gününde, Biselfy’nin banka hesabına havale/EFT yaparak yahut Biselfy.com üzerindeki sisteme kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle gerçekleştirecektir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda Biselfy; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol edebilecektir. Bu şartlara uyulmaması halinde Marka, Biselfy.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.
 4. Biselfy.com sistemine girilen kredi kartı hiçbir şekilde sunucularımızda tutulmayacaktır.

 

9. Güvenli Ödeme Sistemi

 1. Biselfy, güvenli ödeme sistemi ile Marka tarafından yapılan ödemeleri iptal koşulları çerçevesinde korumaktadır.
 2. Kredi kartı bilgileri girilerek yapılan ödemeler, Biselfy güvenli ödeme sistemi hesabında toplanır. Kart bilgileri girilerek ödeme yapan üye, yaptığı ödemeye ilişkin iptal koşulları çerçevesinde dilediği zaman kampanyayı durdurarak iptal edip hiçbir kesintiye uğramadan ödeme iadesi talep edebilecektir.
 3. Marka, iptal edilmeyen reklam kampanyaları ve iptal politikasına uymayan ödemelerin iadesini hiçbir şekilde isteyemeyecek ve itiraz edemeyecektir.
 4. Marka tarafından kart bilgileri girilerek ödeme yapılması halinde hizmet bedeli karşılığı düzenlenmesi gereken fiş/faturaya ilişkin yükümlülükler Biselfy’ye aittir.
 5. Yayıncıların fatura kesme mükellefiyeti olması halinde fiş/fatura kesme yükümlülüğü Yayıncıya ait olacaktır.

 

10. Reklamlara İlişkin Diğer Hususlar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Markanın, bir reklam kampanyası başlatmasıyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu ve İşbu Sözleşmedeki hükümlerin de ön bilgilendirme formuyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Kampanya Değişiklikleri

Marka tarafından Biselfy.com’da belirtilen haller dahilinde reklam kampanyasında dilediği değişiklikleri gerçekleştirebilecektir.

 

Reklam Kampanyasının İptali

Marka tarafından Biselfy.com’da belirtilen süreler ve koşullar çerçevesinde kampanyayı iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda Biselfy herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, tahsil edilen ücretler de Biselfy tarafından iade edilecektir.

Yayıncının Biselfy.com üzerinde başlatılan reklam kampanyasının gerektirdiği (vaktinde paylaşımda bulunmama gibi) koşullara icabet etmemesi halinde Marka, Biselfy.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.

Yayıncının, bir reklam kampanyasına ait  paylaşımı istenilen şekilde yapması veya hizmeti vermesi halinde marka, iptal talebinde bulunamayacak ve ödeme iadesi talep etmeyecektir.

 

Kampanyanın Yayıncı Tarafından Reddedilmesi

Yayıncı, Markalardan gelen kampanyayı kabul etmeme, reddetme ve güncelleme talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Marka, paylaşım yapılmasında ısrarcı olmayacaktır.

 

Uyuşmazlıklarda Biselfy’nin Durumu

Biselfy; bu maddelere ilişkin olarak Marka ve Yayıncı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

11. Fikri ve Sınaî Mülkiyet

 1. Üyeler Biselfy tarafından verilen hizmetlerin ve bunlarla ilişkili yazılımların, markaların, grafiklerin, içeriklerin ve tasarımların üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hakkın Biselfy’ye ait olduğunu; Biselfy’nin bu metalar üzerindeki haklarını (başta çoğaltma ve başkalarıyla paylaşma faaliyetleri olmak üzere) hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Üyeler;  Biselfy’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler.
 2. Biselfy; Biselfy.com bünyesinde toplanan data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bu kapsamda Biselfy, (kullanıcıların üyelik bilgilerini açıklamadan) anonimleştirilmiş bilgilerle raporlar düzenleyebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları/üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

 

12. Mücbir Sebepler

Taraflar’dan birinin, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, ayaklanmalar, savaş ve hükümet işlemleri gibi öngörülemeyen bir nedenle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesinin engellenmesi veya bu tür bir yükümlülüğünü ifa edememesi mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın ifada bulunamaması mazur görülecek ve ilgili ifa süresi, bu olaydan kaynaklanan gecikme veya ifa edememe süresi kadar uzatılacaktır.

 

13. Son Hükümler

 1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme hükümlerinin, uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan (Merkez) İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
 2. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Biselfy’nin ticari defter ve belgeleriyle bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Taraflar, Sözleşme hükümlerini okuduklarını, her türlü maddenin kapsam ve sonucundan bilgi sahibi olduklarını, Sözleşmenin genel işlem koşullarını ihtiva ettiğini ileri süremeyeceklerini, Sözleşme hükümlerini aynen yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ifa edilemez veya kanun nezdinde geçersiz hale gelmesi durumunda Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez.
 5. Biselfy, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişiklikler yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir.
 6. 13 (on üç) maddeden ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Reklam Veren ve Influencer tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.